Inițiative legislative

Iată câteva proiecte de legi și propuneri de modificare a lor pe care te invităm să le urmarești și să soliciti reprezentanților tăi în Parlamentul României să iți susțină punctul de vedere pe problemele care te interesează. Invită-ţi prietenii să facă la fel. Recomandă-le aplicaţia „Cine te reprezintă?” ca să afle din ce colegiu uninominal fac parte şi cine sunt reprezentanţii lor în Camera Deputaţilor şi Senat.

  1. PL-x nr. 237/2013 – Proiect de Lege privind emisiile industriale
  2. Pl-x nr. 278/2012 – Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea ) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
  3. Pl-x nr. 72/2011 – Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului
  4. PL-x nr. 198/2012 – Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
  5. PL-x nr. 20/2013 – Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  6. PL-x nr. 912/2007 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
  7. PL-x nr. 566/2008 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
  8. PL-x nr. 177/2009 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  9. PL-x nr. 549/2009 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003
  10. PL-x nr. 686/2009 – Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Tineretului”
  11. Pl-x nr. 174/2010 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004
  12. Pl-x nr. 581/2010 – Propunere legislativă privind organizarea activităţii de lobby
  13. PL-x nr. 695/2010 – Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului şi demnitatea umană
  14. Pl-x nr. 714/2010 – Propunere legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare
  15. PL-x nr. 727/2010 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  16. Pl-x nr. 773/2010 – Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
  17. Pl-x nr. 877/2010 – Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic
  18. Pl-x nr. 127/2011 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare
  19. Pl-x nr. 201/2011 – Propunere legislativă privind performanţa energetică a cladirilor din România
  20. PL-x nr. 205/2011 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  21. PL-x nr. 211/2011 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
  22. PL-x nr. 268/2011 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  23. PL-x nr. 388/2011 – Proiect de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport
  24. PL-x nr. 399/2011 – Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  25. PL-x nr. 542/2011 – Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
  26. PL-x nr. 734/2011 – Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern
  27. PL-x nr. 739/2011 – Proiect de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România
  28. Pl-x nr. 336/2012 – Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic
  29. PL-x nr. 468/2012 – Proiect de Lege privind suplimentele alimentare
  30. Pl-x nr. 443/2009 – Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil