de Sandu

Catre inspectoratul de mediu dolj

15 nov. - Scrisoare trimisă

Către,

Garda nationala de mediu dolj

Subsemnatul Cirstea Sandu, domiciliat comuna Murgaşi, sat Gaia, strada Roşuleştilor, numărul 33, judeţul Dolj, doresc să vă sesizez în legatură cu unele aspecte, ce fac apanajul dumneavoastră ca organ tehnic specializat în domeniul construcţiilor.

Având în vedere că împreună cu familia mea lucrez într-o ţară străină de mai mulţi ani de zile, nu pot avea sub observaţie ce se întâmplă în vecinatea proprietăţii pe care o deţin la adresa sus-menţionată.

Contextual la revenirea mea în ţara, în luna iulie 2022, am observat că vecinul meu, Popa Ion a demarat construcţia unei fose septice în imediata apropiere a bucătăriei mele (vezi foto 1), la nici 75 de cm de limita de proprietate.Deşi l-am rugat să sisteze lucrările şi să reamplaseze aceasta construcţie, acesta nu m-a luat în seamă şi a continuat lucrările.

Pe acest fond, la data de 04.07.2022, m-am adresat Inspectoratului de Stat în Construcţii Dolj, cu o petiţie înregistrată cu nr.6486 din 04.07.2022. Ulterior, prin adresa nr.6592 din 06.07.2022, Inspectoratul de Stat în Construcţii Dolj, solicită efectuarea de verificări şi stabilirea de măsuri, Primăriei Murgaşi.(foto 2)

Ca urmare a sesizării mele, domnul Popa Ion, care este consilier local al Primariei Murgaşi iniţiază şi obţine, ulterior începerii lucărilor, certificatul de urbanism cu nr.9 din 27.07.2022, eliberat de Primăria Murgaşi. Deşi conform prevederilor legale, ce fac parte integrantă a unui certificat de urbanism se prevede că: „certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări în construcţii, Popa Ion a continuat executarea lucrărilor demarate.

Totodată, având în vedere că distanţa amplasamentului fosei septice faţă de vecinătăţi este stabilită prin Ordinul nr.436 din 23 iunie 1997, pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, care la articolul 34 menţionează următoarele:

„Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sisitem de canalizare, se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplaste la cel puţin 10 metri faţă de cea mai apropiată locuinţă. (foto cu masuratori)

Având în vedere că demersurile mele nu au avut niciun rezultat, la data de 31.10.2022 am depus o nouă petiţie la Inspectoratul de Stat în Construcţii Dolj, înregistrata cu numărul 10218 din 31.10.2022, urmarea căreia am primit răspuns prin adresa cu numărul 10401 din 03.11.2022, prin intermediul căreia mi se comunica că:

„Primăria comunei Murgaşi a răspuns prin adresa cu numărul 776 din 31.10.2022 şi înregistrată la I.C.S Dolj cu numărul 10371 din 03.11.2022, cu următorul conţinut:

“ domnul Popa Ion începuse să execute lucări de construire pe terenul din proprietatea sa, cu respectarea prevederilor art. ( şi de aici surpriza copy paste) Primăria oraşului Filiaşi a notificat parţile implicate începând cu anul 2019. Verificările efectuate în teren de biroul cadastru dovedesc că din Noul Cod Civil.

-în urma întocmirii proiectului tehnic nr.121/2022 de către proiectant autorizat şi obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism, s-a eliberat autorizaţia de construire nr.15 din 28.10.2022, pentru baie şi fosă septică.” (foto raspuns ICS Dolj)

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneţi masuri de verificare, care să conducă la o decizie adecvată de restabilire a situaţiei iniţiale şi oprirea acestei construcţii.

Va mulţumesc anticipat.

14.11.2022 CIRSTEA SANDU

Obtener Outlook para Android

Raportează/Modifică această scrisoare

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.

Sari la bara de unelte