Atribuţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 21 din 15 aprilie 2004

privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

aprobata cu completari si modificari prin Legea nr.15/2005

     ART. 26

    Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:

    a) organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;

    b) participa la identificarea, înregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;

    c) exercita coordonarea, îndrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;

    d) acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;

    e) monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General;

    f) planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, în cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;

    g) fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;

    h) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

    i) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii între centrele operationale si operative implicate în gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin în acest scop;

    j) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru îndeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le înainteaza organismelor si organelor abilitate;

    k) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;

    l) îndeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.

sus

HOTARÂRE   Nr. 1492 din  9 septembrie 2004

privind principiilede organizare, functionarea si atributiile

serviciilor de urgenta profesioniste

     ART. 11

    Inspectoratul îndeplineste urmatoarele atributii principale:

    a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

    b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

    c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;

    d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;

    e) emite avize si autorizatii, în conditiile legii;

    f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;

    g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;

    h) organizeaza pregatirea personalului propriu;

    i) executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta;

    j) controleaza si îndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;

    k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns în situatii de urgenta si tine evidenta acestora;

    l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;

    m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;

    n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;

    o) organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;

    p) participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii în zona/în afara zonei de competenta;

    q) participa la actiuni de pregatire si interventie în afara teritoriului national, în baza acordurilor la care statul român este parte;

    r) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;

    s) stabileste, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

    t) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;

    u) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;

    v) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;

    w) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;

    x) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor specifice;

    y) încheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevazut la art. 13;

    z) îndeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

  1. Matei said on 6 aug.

    Buna ziua,

    Vreau sa sesizez faptul ca de aprox o luna si jumatate aproape zilnic pe str Principala din satul Mustatesti (Cerbureni) langa depozitul Cipcosmar – este o cladire in constructie un gard maro de tabla- se fac niste focuri imense lasate nesupravegheate. Aceste focuri emana un fum alb si gros care acopera in totalitate strada (este un drum intens circulat, duce spre Transfagarasan). Fumul este inecacios. Persoanelor respective li s-a atras in mod repetat atentia ca deseurile trebuie duse in locuri special amenajate insa devin agresive.

    Am rugamintea sa luati masuri. Situatia este de nesuportat.

    Multumesc anticipat

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.