Atribuţiile Direcţiei Sanitar Veterinare

Extras din HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

Art. 1 

(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare si control in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.
(2) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.
(3) Autoritatea este reprezentata la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.
(4) Domeniul de activitate al Autoritatii consta in totalitatea actiunilor si activitatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor initiate, desfasurate si finalizate, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, snatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.

Art. 2 
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea exercita urmatoarele functii:
a) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul sanitarveterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene;
b) de control, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate;
c) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia in domeniul sau de activitate, evaluarea, analiza, managementul si comunicarea riscului in domeniul sau de activitate, precum si proiecte de cercetare la nivel national si european cu referire la domeniul sau de activitate;
d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;
e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate.

Art. 3 
(1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

In domeniul sanitar-veterinar:
1. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, dupa o conceptie unitara in domeniul sau de activitate;
2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitatile de finantare a acestora;
3. elaboreaza norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii, pentru domeniul sau de activitate, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;
4. stabileste responsabilitatile medicilor veterinari pentru domeniul sau de activitate;
5. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;
6. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice;
7. elaboreaza si avizeaza conventii, parteneriate, protocoale si acordurile interguvernamentale si cu autoritatile centrale similare din alte state privind colaborarea in domeniul sanitarveterinar, cu respectarea legislatiei europene si nationale;
8. coopereaza si raspunde impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;
9. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor si a exploatatiilor, precum si radierea acestora din evidentele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si medicii veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea acestei activitati;
10. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea de comert, import, export, tranzit si inspectie la frontiera, precum si comertul intracomunitar;
11. organizeaza si asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;
12. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitatile unitatilor din subordine;
13. organizeaza, conform legii, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, activitatile sanitar-veterinare publice de interes national, care controleaza si raspund de efectuarea acestora de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti;
14. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice de interes la nivel national, prin incheierea de acorduri-cadru, conform legislatiei privind achizitiile publice, sau prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii;
15. stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea interna si internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producatoare de hrana; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul intracomunitar, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrana concentrata pentru animale de companie; inspectii si controale sanitar-veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum si pentru alte activitati specifice domeniului sanitar-veterinar;
16. stabileste politicile in domeniul bunastarii animalelor, la ferma, in timpul transportului si la sacrificare sau ucidere;
17. face analize de risc epidemiologic si geoepidemiologic;
18. face studii de epidemiologie generala si epidemiologie descriptiva si biostatistica;
19. face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontaliera;
20. face analize economico-veterinare prin evaluari micro- si macroeconomice;
21. participa la crearea si functionarea sistemului de notificare si inregistrare a bolilor la animale;
22. creeaza si asigura functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului de sanatate a animalelor;
23. elaboreaza politicile de lupta in cazul aparitiei de boli majore la animale;
24. elaboreaza concepte cu care sa poata lucra in caz de necesitate;
25. elaboreaza si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;
26. elaboreaza manualele operationale de aplicare a planurilor de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;
27. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei in teritoriu in caz de criza;
28. solicita, atunci cand este cazul, activarea Centrului National de Combatere a Bolilor, pentru organizarea actiunilor de interventie pentru combaterea epidemiilor in randul animalelor, si coordoneaza activitatea grupurilor de lucru;
29. notifica organismelor internationale cu responsabilitati in domeniu, respectiv Directia Generala Sanatate si Protectia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumita in continuare DG SANCO, si Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animala, suspiciunile si confirmarile cazurilor de boli infectioase cu mare difuzibilitate la animale;
30. activeaza centrele de criza create la nivel local, conform prevederilor legale;
31. controleaza functionalitatea centrelor de criza in cazul epidemiilor in randul animalelor, prin includerea de personal suplimentar in caz de necesitate;
32. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor in randul animalelor, conform normelor Uniunii Europene si conform masurilor stipulate in manualul operational;
33. colaboreaza cu structurile subordonate in ceea ce priveste planificarea masurilor de combatere a epidemiilor in randul animalelor;
34. stabileste mijloacele necesare combaterii epidemiei si actualizeaza planurile organizationale si programele de desfasurare a activitatilor pentru centrele de criza;
35. stabileste conditiile sanitare veterinare de comert intracomunitar, import, export si tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, sperma, hrana pentru animale;
36. stabileste politicile in domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;
37. coopereaza pe plan international cu toate organizatiile implicate in domeniul sanatatii animalelor si in alte domenii conexe pentru a pastra Romania in circuitul politicilor europene si internationale specifice;
38. elaboreaza programele nationale in domeniul sanitarveterinar;
39. controleaza aplicarea normelor sanitare veterinare;
40. coordoneaza si organizeaza in numele Autoritatii activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul sanitar-veterinar;
41. promoveaza si coordoneaza activitatea de instruire si perfectionare a personalului in domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare in domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat incheiat cu institutiile de invatamant superior acreditate in domeniul sanitar-veterinar;
42. organizeaza activitati specifice de audit in scopul realizarii prevederilor regulamentelor europene;
43. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sanitar-veterinar.

Vezi şi: REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIILOR SANITAR – VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR JUDEŢENE, RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  1. marian said on 1 dec.

    Buna ziua
    Vreau sa fac o sesizare la faptul ca pe strada Craitelor,nr.12 Otopeni,locatarii de la blocul respectiv(singurul bloc din zona) devarsa fosa septica, direct in strada exasperandu ne cu mirosul si acest lucru se intampla zilnic.
    Multumesc

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.