de Andrei

Spuneti nu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

10 dec. - Scrisoare trimisă deputatului Stragea Sorin Constantin, ales în judeţul Timiș, colegiul uninominal nr. 7

Domnule deputat Sorin Stragea,

Doresc să vă atrag atenția asupra motivelor pentru care proiectul discutat astăzi, de modificare a Legii Minelor 85/2003, trebuie respins: Normele juridice ce se doresc a fi introduse se referă doar în mică măsură la conținutul legii, anume acela al mineritului, și tind în realitate la reglementarea procedurii exproprierii și la modificarea altor legi sau derogarea de la ele.

Propunerea legislativă copiază în mare parte textul Legii Speciale pentru Roşia Montană împotriva căreia au protestat începând din septembrie acest an sute de mii de români şi care a fost respinsă de Comisia Specială de analiză a ei.

Modificările propuse ar încălca numeroase drepturi ale cetățenilor, inclusiv pe cel la proprietate.

Principalele modificări prin care se propune schimbarea Legii Minelor se referă la:

Toate lucrările privind prospecţiunile si explorările geologice şi cele de extracţie şi prelucrare a resurselor minerale sunt de utilitate publică. Resurse minerale sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci alumnifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare, dar şi rocile utile, turba, nămolurile şi turbele terpeutice, gazele necombustibile, produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de decantare, apele subterane potabile şi industriale pentru activităţile de prospecţiune, explorare, determinare şi evidenţă a rezervelor.

Sunt considerate de interes public deosebit toate acele proiecte miniere ale căror beneficii economice şi sociale, directe sau indirecte sunt mai mari decât efectele de mediu negative. Nu se prevede însă autoritatea competentă să facă o asemenea evaluare şi nici procedura de urmat, ceea ce poate genera abuzuri grave atât din partea Guvernului, cât şi a autorităţilor locale.

Titularii licenţelor miniere dobândesc în mod direct concesiunea/administrarea bunurilor proprietate publică din perimeterele miniere, astfel fără organizarea unor licitaţii, cu încălcarea principiilor tratamentului egal, al nediscriminării şi al liberei concurenţe.

Totodată, propunerea legislativă derogă chiar şi de la procedura stabilită de Legea 255/2010 privind exproprierea, acordând titularilor de proiecte miniere prerogative care practic îi substituie autorităţilor statului român. Guvernul este obligat să declanşeze procedurile de expropriere în termen de 30 de zile de când titularul de licentă face o solicitare în acest sens şi fără să aprobe mai întâi indicatorii tehnico-economici ai exploatării. Ministerul Economiei este obligat să acorde direct titularilor de licenţă minieră concesiunea asupra terenurilor care întră în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii.

Sumele reprezentând despăgubiri sunt plătite de chiar titularul licenţei miniere, acesta nefiind însă obligat să plătească redevenţa cuvenită pentru terenurile a căror concesiune o primeşte în mod direct, aceasta compensându-se cu sumele plătite ca despăgubire pentru expropriere, până la concurenţa acestor sume. Se ajunge astfel la situaţia în care Statul Român va suporta cheltuielile unor exproprieri in interesul privat al unei companii.

În plus, în cazul în care un act sau o procedură de avizare a unui proiect minier a fost anulată, autorităţile vor avea obligaţia de a elibera companiei în nu mai puţin de 45 de zile un act sau aviz nou care să-l înlocuiască pe cel anulat.

Procedura de expropriere reglementată are toate trăsăturile unei exproprieri în interes privat, ceea ce contravine grav atât Constituţiei cât şi CEDO.

Adoptarea propunerii legislative are următoarele repercusiuni pe termen mediu și lung:

Creează un foarte periculos precedent de enclavizare la nivel de reglementare a domeniului minier. Practic, companiile miniere își vor putea derula activitățile fără ca acestea să fie avizate de instituțiile abilitate (mediu, urbanism, cultură, sănătate etc).

Limitează transparența decizională și permite polarizarea decizională în mâna unei singure instituții. Orice zăcământ ar putea fi exploatat doar prin obținerea unei licențe miniere din partea unei singure autorități, adică Agenția Națională de Resurse Minerale. Tot acest demers poate fi copiat ulterior și de alte industrii ce ar dori ca activitatea lor să fie scutită de respectarea procedurilor legale de avizare.

Imprimă nesiguranța propriei proprietăți, drept câștigat în urma Revoluției. Orice companie minieră poate dispune evacuarea cetățenilor și deposedarea acestora de bunuri legal dobândite. Exproprierea ar fi astfel în interesul unui agent privat, nu pentru un interes public.

Favorizează interesul companiilor din domeniul minier, în detrimentul propriilor cetăţeni. Dezvoltarea durabilă prin turism sau agricultură a zonelor miniere nu mai devine astfel o opţiune, aceste zone fiind condamnate la un model de dezvoltare monoindustrial, nociv pentru oameni şi mediu.

Am toată speranța că dumneavoastră sunteţi o persoană integră şi că veţi vota împotriva acestei legi!

Cu respect,
ing. Andrei Paun

Raportează/Modifică această scrisoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.

Sari la bara de unelte