de

Sesizare com.Frumusani-CL

3 apr. - Scrisoare trimisă Gărzii de Mediu Călăraşi

STIMATE DOMNULE/STIMATĂ DOAMNĂ DIRECTOR
AL
COMISARIATUL JUDEȚEAN DE MEDIU CĂLĂRAȘI

Subsemnatul, ȘERBAN Marius-Mirel, domiciliat în București, str. Alexandru Moruzzi Voievod, nr. 1, bl. A10, sc. 1, et. 7, apt. 29 și totodată deținător al unei proprietăți în comuna Frumușani, sat Pădurișu doresc sa sesizez, prin prezenta, instituția/autoritatea Dvs. despre faptul că în proximitatea locuinței mele (15m) funcționează o stână de ovine/caprine, fiind localizată pe malul drept al Văii Câlnăului, fapt ce are un impact negativ asupra bunei funcționări a localității și a mediului prin:
– atmosfera devine greu de suportat, cu precădere vara, din cauza mirosului dejecțiilor animale, făcând imposibilă locuirea în acea zonă;
– scurgerea dejecțiilor animale de natură lichidă și solidă în apa lanțului de lacuri formate în avalul Văii Câlnăului afectând grav atât flora cât și fauna acvatică și cu o probabilitate foarte mare și a pânzei freatice de apă. Subliniez faptul că însuși proprietarul stânei face curat în interiorul ocolului, împingând dejecțiile în lac cu buldoexcavatorul, aruncând chiar și animalele moarte, etc.
– la 100 m în aval, față de stână, același proprietar al stânei a depozitat o cantitate mare de gunoi de grajd rezultat și de la o altă locație a dumnealui, neținând cont nici de cele mai elementare regulile care trebuie să le îndeplinească un loc special destinat depozitării deșeurilor de acest gen, fără să mai aducem aminte de prevederile legale cu privire la zona de protecție a lacului (de cel puțin 5m).

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor legale reprezentate prin Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, nr. 119/2014 (art. 1, lit. b.c.d; art. 2; art. 7, lit. b; art.11 aln.1), al Legii apelor nr. 107/1996 (art.16, lit. j aln (2), art. 40, aln (1), lit.a, aln (2), anexa nr.2 lit. a și b și a legilor de funționare a fermelor de animale, vă adresez rugămintea, prin autoritatea instituției dumneavoastră, să luați toate măsurile legale și necesare pentru eliminarea celor sesizate, astfel:
– strămutarea stânei de ovine/caprine într-o zonă compatibilă cu legea;
– îndepărtarea gunoaielor, igienizarea și aducerea la forma naturală a zonei specificate în prezentul document;
– luarea altor măsuri pe termen mediu și lung de menținere într-o stare optimă de igienă a zonei respective.

Totodată, vă aduc la cunoștință că, datorită lipsei totale de implicare a Primăriei comunei Frumușani în rezolvarea acestei încălcari grave a legilor Statului Român și a dimensiunii investiției facute în acest imobil, în cazul în care instituția dumneavoastră este pusă în imposibilitatea de a aplica prevederile legale în acest sens, mă văd obligat să fac apel la celelalte autorități ale Statului de a interveni în aplicarea legilor chiar și în comuna Frumușani, județul Călărași.
De asemenea, vă adresez rugămintea, tot în temeiul legii (OG 27/2002, actualizată în 2016, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor – art. 8, aln.1), că în termen de 30 de zile să mi se aducă la cunoștința modul de rezolvare sau nerezolvare a doleanțelor stipulate în această petiție.
Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere.
Față de cele aduse la cunoștință, rog dispuneți.
03.04.2020

Raportează/Modifică această scrisoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.

Sari la bara de unelte