de Geanina

AMBROZIA

8 sept. - Scrisoare trimisă primarului Sectorului 5 Bucureşti, Vanghelie Marian Daniel, ales cu 60882 voturi

Subsemnatul(a)Grigore Geanina, cu domiciliul în localitatea BUCURESTI, județul/sector _5__, localitatea __Bucuresti, str. __Sos. Salaj, nr. 420 , bl. 9bis , sc.1, ap._76, telefon de contact _0749010453, e-mail [email protected], în baza O.G. nr. 27/2002, formulez următoarea PETIȚIE prin care vă sesizez prezența plantei Ambrosiei artemisiifolia (Ambrozia) în perimetrul localităţii Bucuresti, sect 5, strada ___Sos Salaj- si Pucheni__ nr. _CAMP TARG PUCHENI_, (daca e posibil, şi coordonate GPS), conform fotografiei atașate.
Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, „proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”. Inclusiv beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.
În baza art.5 al Legii 62/2018, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.
Prin prezenta petiție vă solicit să dispuneți luarea măsurilor ce se cuvin pentru combaterea buruienii ambrozia de la adresa mai sus menționată, cu respectarea O.G. 27/2002.
Aștept număr de înregistrare pentru prezenta petiție, răspunsul să specifice care au fost măsurile luate de combatere a ambroziei, dacă a avut loc avertizarea sau amendarea proprietarului/utilizatorului terenului, iar răspunsul petiției să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa (de e-mail) [email protected]

Raportează/Modifică această scrisoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.

Sari la bara de unelte